picture picture

Social Media experts bieden studenten helpende hand tijdens Paperjammed

Op dit moment zijn veel studenten weer druk doende met het schrijven van hun afstudeerscriptie. Het is opvallend hoeveel studenten er dit jaar hebben gekozen om Social Media als onderwerp van hun afstudeerscriptie te kiezen. Omdat er nog niet veel wetenschappelijke kennis omtrent het onderwerp beschikbaar is, wenden studenten zich al snel tot professionals uit het vakgebied met hun vragen. Het nieuwe evenement Paperjammed moet juist dat lijntje lekker kort houden: studenten krijgen de gelegenheid hun vraag direct voor te leggen aan een panel van experts.